Development

Documentation/mn_MN

You must first sign up to be able to contribute.

Эндээс эхлэн Монгол орчуулгуудыг хийж эхэлнэ.

Холбоо барихыг хүсвэл [ariunbayar.b@gmail.com]

Б.Мөнхтулга: би гарын авлагаас эхлээн орчуулах хэрэгтэй гэж бодож байна өөрөө хэлбэл номтуудаас эхлэх хэрэгтэй дараа нь систем руу орсон нь дээр байхаа гэж бодож байна

Г.Эрхэмбаяр[erheme318@gmail.com]: Би өөрийн орчуулсан файлуудаа оруулахаар шийдлээ.

Practical symfony (Jobeet Doctrine)
1. Өмнөх үг
2. 1 дэх өдөр
3. 2 дахь өдөр
4. 4 дахь өдөр
5. 5 дахь өдөр
6. 6 дахь өдөр (орчуулсан: Ариунсүлд)
7. 7 дахь өдөр (орчуулсан: Ариунсүлд)

Attachments